Meycauayan River

Saturday, July 10, 2010

Ang kabataan ay ang tanging pag-asa ng ating kalikasan!


Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, ang bukang-bibig natin noon, pero parang ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon ay nagkakaroon ng mga magulong pag-iisip ang mga kabataan, na karamihan ay hindi nag-aaral gawa ng kakapusan ng pananalapi ng mga magulang, at kung sakaling may mga kakayahan naman ang magulang ay karamihan naman ay binabale-wala na din ang pag-aaral sa dahilang ang ating bansa ay nagiging aktibo sa kontraktuwalisasyon at naiisip nila siguro na wala ding pupuntahan magpursige man ng pag-aaral kaya't ang karamihan ay iniintindi na lang kung paano magkaka-negosyo, ang iba naman ay nalululong sa pagba-barkada kaya nagiging adik, basagulero, at nagiging batik ng lipunan, at sa mga kababaihan naman nating mga kabataan at may kagandahan ay napapasok naman sa mga Club, Beer house, o kaya ay naghahanap ng mga matandang gusto silang alagaan, kaya hindi na muna nating gagamitin ang mga salitang ito (Ang kabataan ang pag-asa ng bayan) bagkus ay ating ppiliting baguhin!

"Ang kabataan ay ang tanging pag-asa ng ating kalikasan", ito ang buod ng ating gagawing bagong proseso ng paglaban sa mga sumisira ng ating kalikasan at karukhaan sa ating bansa sa kadahilanang sila din ang makikinabang nito pag-dating ng araw, at gayundin, ang mga katandaan ay halos nawawala na ang pag-iisip kung kalikasan ang pag-uusapan!

Sa mga pag-aaral ng ating mga batas pang-kalikasan na ginawa para sa ating namamatay na kalikasan ay marami kaming nakitang butas o loop wholes na hindi makakatulong sa ating kalikasan sa dahilang pag ang ating hiningan ng tulong ay ang mga politiko ay karamihan ay walang maitutulong o ayaw tumulong dahil tiyak na maaapektuhan ang kanilang mga pansariling interes, kaya ang mga gagawin natin ngayon ay ang pagtutulak sa ating mga kabataan para sila ang mangasiwa sa pagsasa-ayos ng ating kalikasan at gayundin na din sa paghingi ng tulong sa mga mabubuti nating kababayan na may mga negosyo, kapalit ang paglalathala ng kanilang mga produkto sa ating mga website, maging sa mga ahensiya ng gobyerno na alam naming may mga pondo para sa ating kalikasan!

Ganito po ang ating gagawing mga plano para sa ating namamatay na kalikasan at ang tamang pagsasa-ayos ng ating kapaligiran, kalusugan, at kabuhayan:

1. Ang mga magtuturo ng tamang pagpa-plano at tamang pagpapanatili ng buhay ng ating kalikasan ay ang mga kabataang may edad na 18 hangang 25 na nabibilang sa mga "Sanguniang Kabataan", may mga talinong hindi nakatapos ng kolehiyo, mga scholars o mga kabataang tinutulungan ng mga Organisasyong kasapi sa "Save Our Nature Philippines Movement", ang siyang magtuturo sa mga Opisyales ng mga Barangay, mga Club, Organisasyon, Kooperatiba, Foundation, sa mga kababayan nating walang trabaho dahil kailangan natin sila sa mga proyektong pangkalikasan, at sa mga delegasyon ng mga eskuwelahan!

2. Ang mga magtuturo naman sa mga kabataan na magtuturo sa mga katandaan ay ang mga Opisyales ng mga Organisasyong nabibilang sa "Save Our Nature Philippines Movement" na siyang may mga pag-aaral para dito.

3. Ang mga ituturo ay ang mga sumusunod:
3.1. Ang tamang paglilinis at pagbuhay muli ng mga kailogan.
3.2. Ang tamang pagsasaayos ng mga basura o waste segregation process.
3.3. Ang tamang pagpapatakbo ng "Materials Recovery Facility" o lugar ng pagbawi muli ng mga materyales na papakinabangan pa!
3.4. Pag-gamit ng "Composting Machine" sa pag-gawa ng Organikong Pagkain ng hayop at pataba ng mga halaman!
3.5. Ang pag-gamit ng Bio-Waste Basket" o basurahang nakalaan para sa pagtulong sa mga "Materials Recovery Facilities"!
3.6. Ang pag-gamit ng "Bio-Inoculant Solution" o solusyong anyong tubig na isinasama sa mga tirang pagkain na gagamiting pataba ng halaman o pagkain ng hayop para manatiling sariwa at huwag bumaho habang hindi pa nagagawa!
3.7. Mga proyektong pangkabuhayan o livelihood na makakatulong sa ating kalikasan.
3.8. Organikong pagtatanim at paghahayupan o "Organic Farming"!
3.9. Organikong kainan o "Organic Restaurant"!
3.10. Ang tamang pag-gamit ng computer, at pag-gawa ng network ng sa gayun ay magkaroon ng sari-sariling network ang mga Barangay para mas madaling magkaroon ng sulosyon ang mga problema sa kalikasan at mga nasasakupan!
3.11. Pag-mimiyembro sa isang Kooperatiba o Foundation na tumutulong sa mga proyektong pangkabuhayan o livelihood.
3.12. Ano ang mga dapat inumin at kainin para humaba ang buhay.
3.13. Ang tamang pagpapakain sa mga bata o "Feeding Program", gayundin sa mga
"Medical Missions"!
3.14. Mga dapat gawin sa mga oras ng trahedya, sakuna, at kalamidad!
3.15. Pag-gawa ng murang pabahay, gamit ang mga mababawing materyales sa mga basura(Hindi namin isusulat kung paano at baka may gumaya na naman) pero ito ay mukhang bago at isusunod natin sa US Standard, para sa mga mahihirap nating mga kababayan!
3.16. Mga batas para sa kalikasan katulad ng "Ecological Solid Waste Act of 2000" na naging batas noong pang taong 2003 pero hangang ngayon ay hindi pa naipatutupad!
3.17. Pagtatanim, pag-ampon at pag-aalaga ng mga puno sa kagubatan!
3.18. Mga batas para sa kawangawa, napakarami na kasing Organisasyon ang hindi pa alam kung paano ito o ayaw sumunod sa batas!
3.19. At mga paraan kung paano natin mapipigil ang napipintong pag-init ng panahon na siyang sanhi ng mga pagbabago-bago ng klima!

Ang pinaka-buod ng ating mga gagawing pag-aaral at pagpapatupad ng mga gawain para sa ating kalikasan ay nagmula sa kautusan ng nakaraan nating pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang EO 774 Sec. 10 (b) na nagsasabing: Other government agencies and the entire "Filipino People" shall be made to understand and enjoined to fully cooperate and perform their respestive roles and responsibilities to face climate change! o Ang mga sangay ng gobyerno at ang lahat ng Pilipino ay kailangan ng maintindihan at magbigay ng lubos na kooperasyon at gamitin ang kanilang mga kagalingan at responsibilidad sa pagharap sa pagbabago ng klima!

Maliwanag ho ba? Kaya huwag sanang mabibigla kung kayo man ay may-ari ng isang kumpanya o isang Ehekutibo ng Gobyerno, o isang ordinaryong tao at makakatangap ng sulat sa amin na kami ay humihingi ng tulong, at ito po ay sa paraang alam ninyo, kahit na hindi pera o kahit dasal na lang na maisakatuparan ng "Guardians Stop Global Warming Foundation, Inc." ang mga proyekto para sa ating kalikasan!

Salamat po at mabuhay kayong mga bumasa ng blog na ito!

Founder Jimrey - Jaime Leandro Flores Reyes
Chairman - GUARDIANS Stop Global Warming Foundation, Inc.

No comments: