Meycauayan River

Friday, August 21, 2009

Namamatay nating Kalikasan!


Wala na ba talagang pag-asa ang namamatay nating kalikasan, sadya ba na ginawa ng Diyos ang ating kalikasan upang sirain at lapastanganin ng mga tao, hihintayin na lang ba natin ang kanyang ganti upang malaman natin na hindi natin siya dapat patayin, bagkus ay ating pagyamanin!

Hinihikayat namin ang lahat ng grupo na sinasabing makalikasan upang tayo ay magkatulong-tulong na muling buhayin ang namamatay nating kalikasan, at pagusapan kung paano ang mga gagawin, wala ho ditong parada, wala ho ditong pagpatay ng ilaw, wala ding boluntaryo, kung hindi puro aktual na implementasyon, ito ho ang isinusulong namin!

Ang una naming proyekto ay ang pagbuhay muli ng ating mga kailogan gaya ng Meycauayan, Marilao, at Obando, na sinasabing pinakamaruming ilog sa buong mundo, kailangan namin ang tulong para sa proyektong ito, magtulong-tulong sana tayo para sa ating kalikasan para naman may masabing maayos at may saganang kalikasan ang mga susunod pa nating lahi!

Sa mga darating na mga araw, kami ng aking grupo, ang "GUARDIANS Stop Global Warming Foundation, Inc." ay manghihikayat sa lahat ng grupo ng mga "Makakalikasan" o "Environmentalist" upang mapag-isa na ang mga grupong gustong tumulong ng walang pagkukunwari para sa ating namamatay na kalikasan, binu-buo namin ang grupong "Save Our Nature Philippines Movement" o "Pagkilos para Sagipin ang Kalikasan sa Pilipinas" sa wikang Pilipino, na magkatulong-tulong na para sa ating kalikasan, iisa lang ang ating buhay, iisa lang ang ating lahi, at iisa lang ang ating bansa, at nag-iisa ang ating planeta na may tao, at ang tao ang dapat mag-ayos ng ating planeta, hindi ang mga hayop na tumutulong pero atin pang pinapatay, hindi ang mga ET na galing sa ibang planeta, kung hindi ang ating lahi, na mas marami ang may kabutihan kaysa mapagsamantala, at talino na siyang tanging magsasalba ng ating planeta, magtulong-tulong na po sana tayo!

Buksan po sana ang aming website sa pamamagitan ng pag-klik ng larawan ng "Ilog ng Meycauayan" sa itaas ng blog na ito at magbigay ng mensahe sa contact us page kung paano tayo magkakasama-samang mga grupo, kailangan din naming malaman ang mga suhesyon ninyo!

Salamat po at mabuhay kayo!

No comments: